EĞİTİMİ KURTARALIM ABD SARMALINDAN

25.01.2018 11:16 Tüm Yazıları

                EĞİTİMİ KURTARALIM ABD SARMALINDAN

 

         Bir devlet düşününüz ki “ Milli (!) “ dediği kuruluşunun işleyiş ve  gelişmesini başka bir ülkenin eline teslim eder. Bunu bizim halkımız “  Kümesin anahtarını tilkinin eline vermek “ olarak belirler. Hele bu kurumlar  Milli Eğitim ve Milli Savunma olarak belirlenmişse … Başka bir ülke senin  Gelişme – Korunma  kaynağını eline geçirince , artık ipleri takar parmağına, istediği gibi oynatır. Sen de piyon olarak artık takılan iplerdeki kuklalar kadar rol üstlenirsin, yanlış mı ?

 

          27 Aralık 1947’de Türkiye- ABD arasında Fulbright anlaşması  adında bir anlaşma yapılır. Türk Eğitim sistemi bu anlaşma gereğince yapılacaktır.  Kurulan komisyonda dört Türk, dört de ABD’li uzman olacaktır. Komisyonun Başkanlığı ABD Büyükelçisidir.  Alınan kararlar dörde dört kalırsa , Büyükelçinin dediği Karar olarak kesinleşir.

          Anlaşmaya göre oluşturulan “ Talim Terbiye Kurulu “dur. Bu kurulun başkanı da bir yabancı devletin Büyükelçisi olunca , emperyalist emeller içinde olan senin gelişmeni izler mi?  

         ABD  fırsat kollamakta, devleti hegemonyasına almak içinde her fırsatı değerlendirmektedir. Derler ki ,” Bir ülkeyi yıkmak isterseniz eğitiminden başlayın." Eğitim ulusal birliğin, üretimin ve paylaşımın, yurttaş olarak var olmanın bilincini verir. Birlik olan yerde dirlik de olur. Eğitimini zedelersen yarınların belirsizleşir. Bu gücün anahtarı başkalarının elinde olursa senin yurttaşlarının piyon olması için çabalarlar.

        

          Atatürk’ün Türk Eğitimi için temel olan sözünü yinelemek durumundayım.

1922 yılında Atatürk şu gerçeği belirler :

          “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce ,Türkiye’nin geleceğine, kendi benliğine ve ulusal geleneklerine aykırı olan bütün unsurlarla savaşma gereği  öğretilmelidir.”

            Cumhuriyetin Atatürk döneminde bu düstur üzere Eğitim Devrimleri yapıldı ve çocuklarımız ulusal bütünlük içinde “  İmtiyazsız, sınıfsız “ bir bütüne doğru ilerledi.  Köy Enstitüsü projesi bu amaca yönelik hazırlandı. Ülkenin hastalıklı yapısı içinde kısa sürede 16 bin köy okula kavuşturuldu. Eğitim, sağlık  köye ulaştırıldı. Köylü yaşadığı çağın anlamını kavramaya başlayınca, yerli ve yabancı çıkar çevreleri birleşerek halkın uyanmasına engel oldular. 1950 Mayıs Seçimlerinde iktidara gelen DP. (Demokrat parti)  seçim öncesi verdiği sözlerin gereği 1954’te

Köy Enstitülerini kapattı. Böylece, Türk çocuklarının aydınlık önü kesildi. Bizi NATO içine  alarak Savunma Sanayimize ve teknolojik gelişmelerimize de engel oldular.

Uçak üreten bir ülkeydik.  NATO’dan her donanım verilecek diye bu fabrikaları kapattırdılar. Uçak fabrikaları Traktör fabrikasına dönüştürüldü.

          Nato, Türkiye’yi  kendine Soğuk savaş yılları boyunca nöbet tutturdu. Bu yetmiyormuş gibi gelişmesini engelledi.  Ve biz, gerek Milli Eğitim’de, gerek Milli Savunma’da hergün Pazar ekonomisinin içine çekilerek, tüketim toplumu haline getirildik. Son yıllarda da Küreselleşme adıyla, bir Özelleştirme furyası başlatarak devletin bütün birikimlerini satmamızı önerdiler ve bunu harfiyen başardılar. Üretimden uzak , borçlanarak tüketen bir dev oluverdik. Borç yığıldıkça yığıldı, eldekiler verildikçe verildi.

     

          Sonra ne mi yaptı emperyalist ülkeler?  “  Tavşana kaç , tazıya tut !” örneği,

 BOP” dediler ,girdiler Güney Akdeniz’den, o gidiş ortaasyaya  uzandılar. Irak’ta bir iyice dolandılar. Derken burnumuzun ucu Suriye’de bizi de ortak  ederek

Bölgeyi nefes alınmaz duruma getirdiler. Amaç, salt Suriye’nin parçalanması değil, asıl hedef İsrail’e destek yeni bir devletin oluşturulması. Doğaldır ki bu kurulacak devlet için de Türkiye’yi işin içine çekerek ülkeyi parçalayıp, yeni devlete (!) toprak kazandırmak !.. Silah yığıntıları görülür ki dostluktan uzak.

 

           Merzifon Amerikan Koleji’nde okurken,  ABD’li bir öğretmenin söylediği şu sözü rahmetli kayınvalidem  beynimize adeta kazırcasına söylemişti:

          Evladım Amerika yaldızlı yılandır. Kolej’de ABD’li  Öğretmen, ‘ İster dostlukla, ister düşmanlıkla bir gün biz Anadolu’ya kakim olacağız.”

          Emperyalist ülkelerin planları yüz yılı kapsar ve gereği için sürekli adımını atar. Sömürmenin her dönem araçları farklıdır. Zamana göre çengel üretir. İşi gücü cahil toplumlarda kargaşa çıkarmak ve birbirlerini tepelekmektir.

 

           1963’te Kıbrıs olaylarında ABD Başkanı Conson’un İnönüye yazdığı mektupla,

“ Verdiğimiz silahları kullanamazsın!” Deyince İnönü de, Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini alır,”  sert karşılığını vermişti. 1974 Kıbrıs Olayı aklımızı başımıza devşirmeye yönelttiyse de hala kendimizi kurtaramadık . İktidar sahipleri zümresel çıkarlarını ülke çıkarlarından yeğ tuttukları için tökezleyip duruyoruz.

           Yapacağımız bellidir. Kendimizi hem kendimizden, hem de emperyal ülkelerden kurtarmalıyız.  Önce eğitimi kurtarmalıyız. Talim Terbiye Kurulunu lav ederek yeni oluşum düşünmeliyiz. Hala , bu halde bile biz “ Eğitim Sistemimizi ABD’nin eline bırakıyorsak , adam olacağımız yoktur. Kuyunun dibindesin. Yukarıdan çürük bir ip sarkıtıyorlar ve sen onu tutuyorsun !.. Hele asılıp yukarı çıkmayı dene . Bir görürsün çubuğunu tüttürenlerin keyfini. İpin ucu Puştun elinde ve sen bakıyorsun… kayıvermiş ipin ucu ellerden ve yığılmış ayaklarının dibine.

 

          Kurtuluş yeni reçete istemez.Atatürk ilkelerine dönelim yeter.

          Laik bir Türkiye’ye layık bir eğitim. Bilime, düşünceye, sanata ve ulusal ahlaka dayalı bir eğitim. Bu zor değildir.Önce Öğretmen Okullarını yeniden kuracak, Anadolu veTürkiye Cumhuriyeti gerçeğine göre ulusal eğitim planlanacak,sonunda ihtiyaca göre okullar yeniden açılacak.

          Yeteri kadar Öğretmen okulları, yeteri kadar İmam- Hatip Okulları ve çok sayıda üretime yönelik meslek okulları açılırsa, başkalarının burnu kırılırsa Türk insanı kısa sürede çağdaş bir ülkenin onurlu yurttaşı olur.

          Bizi çektikleri çalı çırpının içinden içimize döndüğümüz ve kucaklaşarak yenin ULUSAL BİR İMECE oluşturduğumuz gün bizi kimse aşağılayamaz , hafife alamaz. Yeter ki ULUSAL ERKİ kullanma yetkisinde olanlar kendilerini HALKA ve HAKKA teslim etsinler. (24.1.2018)